ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพะเยา

เลือกปีงบประมาณ

เลือกจังหวัด/อำเภอ

No. รายการตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน คู่มือบันทึก